WePlan.WeDesign.WeBuild

חברת הנדל"ן INHOUSE יוצרת פרויקטים מיוחדים ע"י שילוב דיסציפלינות שונות בתהליכי הבנייה. החברה בוחרת נכסים בקפידה, עמלה על תהליך בניית קונספט מגורים מלווה במיתוג אשר יוצר חווית מגורים אירופאית בתל אביב. החברה מנהלת מספר מצומצם של פרויקטים במקביל ונחשבת לבוטיק נדל"ן המעניק שרות אישי בתהליכי רכישת הדירות.